dinsdag 20 maart 2018

Mart Beckers benoemt tot erelid van LAC Zuid

Tijdens de algemene ledenvergadering van LAC Zuid op dinsdag 20 maart 2018 is Mart Beckers benoemd tot erelid van LAC Zuid.

De vergadering was unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur om Mart, gezien zijn vele verdiensten voor LAC Zuid, te benoemen tot erelid. Onder zijn voorzitterschap verhuisde de vereniging van Valkenburg naar Maastricht, werden er twee jubilea gevierd (in 2003 en 2013) en last nut not least werden dames lid van het bestuur van LAC Zuid.

Terug