De voordelen van een lidmaatschap kunt u vinden in de rubriek "Over ons"

Een persoonlijk lidmaatschap kost € 90,-- per jaar. Ons verenigingsjaar loopt van januari t/m december.

Wij brengen tot 31 december van een jaar, gerelateerd aan het aantal nog resterende maanden, de eerste contributie in rekening.

 

Particulier aanmelden

Hier kunt u zich als particulier als persoonlijk lid aanmelden.

Aanhef

Voorletters
Roepnaam
Tussenvoegsel
Achternaam

Geboortedatum
-
-
Telefoon
Fax
E-mail
Nogmaals uw e-mail

Adres
Postcode
Plaats
Land

Functie
Afdeling

Werkgever
IBAN

Wachtwoord
Nogmaals uw wachtwoord

Nieuwsbrief ontvangen?