Januari 2020
vrijdag, 24 januari 17:00 uur Nieuwjaarsborrel 2020, locatie volgt
Maart 2020
dinsdag, 10 maart 19:00 uur Jaarvergadering met aansluitend (fiscale) update
April 2020
dinsdag, 21 april 12:00 uur Lunchbijeenkomst, nadere informatie volgt