Nieuws

Hieronder een overzicht van onze actuele nieuwsberichten.

woensdag 01 maart 2023

Koerswijziging LAC Zuid - Opleiden

Om het aantal inschrijvingen op activiteiten van LAC Zuid te verhogen en het teruglopende ledenaantal te kenteren, hebben wij eind vorig jaar een koerswijziging ingezet.

Wij kijken terug op een zeer succesvolle najaarsbijeenkomst in november bij de De Reusch als aftrap van de gewenste koersverandering. 

We hebben met elkaar besloten dat het antwoord op de vraag ‘waar zijn wij van’ rust op drie pijlers; kennisoverdracht, OPLEIDEN en netwerken. We gaan niet méér doen, maar anders. We willen meer toegevoegde waarde bieden aan onze leden en streven een grotere tevredenheid na.

Vandaag informeren wij jou over de pijler OPLEIDEN

1. Verdiepingsworkshops

De verdiepingsworkshops blijven een vast onderdeel van ons opleidingsaanbod. We streven naar een frequentie van 2 workshops per jaar. Binnenkort worden jullie geïnformeerd over het onderwerp, dat centraal staat in de workshop, die in de tweede helft van dit jaar georganiseerd zal worden.

Feeling met de wensen en behoeften van onze leden over interessante onderwerpen is en blijft belangrijk. Hierbij de oproep om bestuursleden te (blijven) voeden met thema’s die je graag verder uitgediept wilt zien!

2. PE-Trajecten

Voor wat betreft de PE trajecten, hebben wij uit praktische overwegingen de keuze gemaakt, alleen nog PE-SEH te organiseren. Dat betekent dat PE/WFT, waarvoor wij al minimale aanmeldingen ontvingen, door de leden zelf gefaciliteerd moet worden. Een belangrijke reden om de organisatie van PE-WFT niet meer in ons opleidingsprogramma op te nemen, heeft te maken met het niet kunnen voldoen aan de wensen van de cursisten. We zien om ons heen vele aanbieders waarbij je ‘on demand’ een cursus online/fysiek kunt volgen en een examen kunt inplannen op een dag/tijdstip dat jou het beste uitkomt. Wij kunnen met onze opleidingspartner niet meegaan met deze ontwikkeling en hebben daarom een andere keuze gemaakt.

3. Kortingsbon PE-WFT examen

Leden van LAC Zuid kunnen via ons secretariaat een kortingsbon t.w.v. € 25,- aanvragen voor elk willekeurig PE-WFT examen. Laat deze mogelijkheid niet onbenut!

Tijdens de jaarvergadering op de voorjaarsbijeenkomst, zal de pijler OPLEIDEN verder worden toegelicht.

Bestuur LAC Zuid


dinsdag 11 oktober 2022

Koerswijziging LAC Zuid

Het bestuur van LAC Zuid heeft onlangs tijd en energie gestoken in een tweetal brainstormsessies, over de toekomst en continuïteit van onze vereniging. Aanleiding hiervoor zijn het teruglopend ledenaantal en de lage opkomst voor activiteiten.

We hebben geconcludeerd dat het antwoord op de vraag ‘waar zijn wij van’ rust op drie pijlers; kennisoverdracht, opleiden en netwerken. We gaan niet méér doen, maar anders. De koers wordt aangescherpt. We willen meer toegevoegde waarde bieden aan onze leden en streven een grotere tevredenheid na.

Vandaag informeren wij jou over de pijler Kennisoverdracht.

We willen de lezingen aantrekkelijker maken voor onze leden; niet alleen informatief maar ook inspirerend. Tijd is kostbaar voor ons allemaal. Daarom hebben wij de lezingen die jullie van ons gewend zijn in een nieuw jasje gestoken. Wij hebben gekozen voor een lagere frequentie van de bijeenkomsten; één najaarsbijeenkomst en één voorjaarsbijeenkomst.
Maar, daarentegen willen we een hogere kwaliteit bieden, door:

  • meerdere presentaties tijdens één bijeenkomst te bundelen
  • het palet aan onderwerpen te verbreden
  • meer aandacht te schenken aan ‘beleven’

Wij gaan onze leden verwelkomen op bijzondere locaties, verrassen met inhoudelijke en inspirerende presentaties, verwennen met goede catering en de gelegenheid geven om optimaal te netwerken.

Wij hopen dat de nieuwe opzet jou bevalt.

Bestuur LAC Zuid