Cursus : PE SEH/EFA 2019 2-daagse training 22 oktober en 5 november 2019

dinsdag 22 oktober 2019 om 9:30

 

Wij willen u in 2019, verzorgd door Interfin Opleidingen,  natuurlijk weer het programma voor de SEH-EFA aanbieden.

De SEH is met ingang van 2018 overgestapt op een puntensysteem. Van alle kanten wordt u overspoeld hoe u deze punten bij ”elkaar kunt halen”. 

Wij hebben besloten de kwaliteit voorrang te geven, het voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij bieden u twee dagen workshop, onderwerpen die iets toevoegen aan uw dagelijkse adviespraktijk en dat alles tegen een concurrerende prijs in uw eigen regio. 

De Permanente Educatie SEH (totaal 12 punten) bevat is verdeeld over twee dagen. Op verzoek van velen van u hebben we de dagen verspreid over het jaar 2019. (zie hieronder voor de exacte data)

Let op:  Deze workshop is ook interessant voor u als u geen deelnemer bent aan SEH-EFA of als adviseur niet bemiddelt in hypotheken. De stof die aan de orde komt kunt u gelijk dagelijks toepassen!

Data en onderwerpen:

De onderwerpen, verspreid over deze twee dagen, zijn: 

Dag 1 De ZZp’er en zijn woningfinanciering

Een bestendig inkomen en woonlasten gaan hand in hand. Een al dan niet tijdelijk inkomenstekort kan leiden tot betalingsproblemen bij te hoge vaste lasten. Op deze dag gaan we dieper in op de inkomensrisico’s van de ZZP’er in vergelijking tot iemand in loondienst. Nederland kent een steeds groeiend aantal ZZp’ers en de adviseur komt hier steeds meer mee in aanraking. De ene ZZP’er is namelijk de andere niet. We gaan op zoek naar antwoorden op de vraag wat de gevolgen kunnen zijn wanneer het inkomen daalt als gevolg van minder omzet, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast gaan we op zoek naar de ontwikkeling van het vermogen, de specifieke vermogensrisico’s en de betaalbaarheid van woonlasten na pensionering.

Relevantie voor de adviespraktijk

Bij een financieringsaanvraag wordt vooral het risico van de geldverstrekker gewogen. Risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid en vermogensrisico’s naar de toekomst blijven onverkort voor rekening van de geldlener. De meerwaarde van de adviseur ligt dan ook vooral op advisering en begeleiding van de klant in het streven naar financiële onafhankelijkheid nu en later. Het gaat hierbij om onderscheidende financiële dienstverlening met een hoge toegevoegde waarde.

Dag 2 Lenen en schenken

Sterk gestegen woningprijzen en steeds krappere verstrekkingsnormen maken dat de financiering van een woning niet uitsluitend plaatsvindt bij professionele geldverstrekkers. Zeker bij starters wordt de zaak ‘passend’ gemaakt met schenkingen of leningen in de privésfeer. Een en ander niet in de laatste plaats door de in november 2018 opnieuw verruimde schenkvrijstelling voor de eigen woning. De (fiscale) wetgever heeft het vooral makkelijk willen maken, maar eenvoud is niet eenvoudig. Het gevolg is dat soms toch omvangrijke financiële transacties in de privésfeer niet of nauwelijks worden gedocumenteerd en dit bij echtscheiding, verbreken van de relatie of overlijden tot verstrekkende gevolgen kan leiden met al dan niet een gedwongen verkoop tot gevolg.

Relevantie voor de adviespraktijk

De privéfinanciering maakt een steeds groter deel uit van de financieringsopzet. Door de zorg voor dit informele traject naar zich toe te trekken, levert de adviseur een adviesdienst met een hoge toegevoegde waarde.

Data van deze tweedaagse workshops zijn als volgt:

- 13 en 27 juni 2019

- 2 en 11 september 2019

- 22 oktober en 5 november 2019

Aanvang van de dagen is om 09.30 uur, einde 16.30 uur 

Kosten:

De kosten voor deze tweedaagse opleiding in 2019 bedragen totaal € 395, - (vrij van BTW). Koffie/thee en lunch zijn beide dagen in de prijs inbegrepen. 

Mochten er nog vragen zijn dan vernemen we die graag van u, bij voorkeur per mail aan info@laczuid.nl

 

 

Locatie

Stein-Urmond, Hotel van der Valk

Docent

Raymond Mars, Interfin

Kosten leden

€ 395,-

Kosten niet leden

€ 475,-

16 inschrijvingen

Minimum aantal inschrijvingen

8

Maximum aantal inschrijvingen

20

Terug