Workshop : ‘Bestaande en nieuwe bedrijfsmatige aansprakelijkheidsrisico’s’

dinsdag 14 mei 2019 om 13:30

 

 

In de workshop worden aan de hand van praktijkvoorbeelden bestaande en nieuwe   aansprakelijkheidsrisico’s van bedrijven en organisaties  besproken en in hoeverre die risico’s gedekt zijn op de bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) , beroeps- en bestuurdersaansrpakelijkheidsverzekeringen.

 

Aan de orde komt  onder andere:

-          De jurisprudentie en ontwikkelingen rondom werkgeversaansprakelijkheid. Wat is de positie ingeleende, ingehuurde krachten, stagiaires,  ZZP-ers en vrijwilligers? En in hoeverre zijn die meeverzekerd op een AVB?

-          Cyberaansprakelijkheid; de aansprakelijkheid van bedrijven en organisaties als gevolg van een veroorzaakt datalek en/of het niet juist nakomen van de wetgeving (AVG)  Wat kunnen de gevolgen zijn en op welke verzekering is er dekking?

-          Productaansprakelijkheid; bij wie ligt de aansprakelijkheid? Verkoper, producent of EU importeur? Wat zijn de gevolgen van de moderne manier van produceren (bijv. 3Dprinting) en in- en verkopen via internet ? Wat is het gevolg van het verlaten van Engeland van de EU (Brexit) In hoeverre is schade als gevolg van productaansprakelijkheid gedekt op een AVB?

-          Bestuurdersaansprakelijkheid: jurisprudentie en ontwikkelingen rondom de aansprakelijkheid van bestuurders van bedrijven en organisaties als gevolg van onbehoorlijk bestuurder. Steeds vaker worden bestuurders aangesproken. In hoeverre is dit risico verzekerd of te verzekeren.

 

NB. Als u zich tevens inschrijft voor de workshop in de ochtend dan ontvangt u in totaal € 25,-- korting.  

Locatie

Stein-Urmond, Hotel van der Valk

Docent

Anita Hol-Bubeck

Kosten leden

€ 125,-

13 inschrijvingen

Minimum aantal inschrijvingen

10

Maximum aantal inschrijvingen

15

Terug