Lezing : Jaarvergadering met aansluitend (fiscale) update

dinsdag 26 februari 2019 om 19:00

 

Wij nodigen u graag uit voor onze 66e jaarvergadering.

Het programma bestaat deze avond uit twee delen. Om 19.00 uur starten wij met onze algemene ledenvergadering waarin wij u verslag doen van alle activiteiten in 2018, we stellen samen het financieel verslag vast over het jaar 2018, de begroting voor 2019 en er vinden bestuursverkiezingen plaats. We kijken natuurlijk ook naar de toekomst; wat zijn uw wensen en wat kunt u van ons verwachten? 

Aftredend binnen het bestuur zijn Lianne Jacobs en Jack Sarneel. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en het bestuur stelt hun herbenoeming voor.  

Na een korte pauze verwelkomen wij onze spreker voor deze avond in de persoon van Raymond Mars, direkteur en docent bij Interfin B.V. Hij verzorgt, zoals ieder jaar, de (fiscale) update voor ons. 

Dit jaar zijn de onderwerpen onder andere het Belastingplan 2019 en de aanpassingen schenking eigen woning. Daarnaast zal de heer Mars de (laatste) actuele zaken met ons bespreken. 

Uiteraard is er voldoende gelegenheid om over deze onderwerpen te discussiëren en vragen te stellen. 

Wij denken dat deze onderwerpen voor iedere adviseur relevant zijn in gesprekken met relaties. U ontvangt per email een bewijs van deelname aan deze bijeenkomst zodat dit weer bijdraagt aan Permanent Actueel zijn. 

De presentatie van de fiscale update treft u in de bijlage aan. 

Locatie

Stein-Urmond, Hotel van der Valk

Spreker

Raymond Mars, direkteur en docent Interfin B.V.

Kosten leden

€ 0,-

Kosten niet leden

€ 0,-

54 inschrijvingen

Minimum aantal inschrijvingen

15

Maximum aantal inschrijvingen

60

Bestand Terug